Het slopen van de voormalige ijsbaan op het terrein van De Bonte Wever in Assen bracht de noodzakelijke ruimte voor het realiseren van de uitbreiding van het bestaande hotel. In het ontwerp is naast de uitbreiding van het bestaande hotel met ruim 80 kamers veel aandacht voor, kwalitatief hoogwaardige, extra voorzieningen. Zo worden onder meer een buffetrestaurant met 1000 zitplaatsen, een a-la-carte restaurant voor 300 personen, een congreszaal met 500 zitplaatsen, uitbreiding van de bestaande horecavoorzieningen en nieuwe vergaderfaciliteiten toegevoegd. Naast het bestaande ‘all-inclusive’ concept voor particuliere gasten wil De Bonte Wever zich hiermee vooral profileren als 4-sterren vergaderlocatie. De belangrijkste aandachtspunten bij het maken van het ontwerp zijn het samenbrengen van een goede logistiek en hoge mate van flexibiliteit in het gebruik van de diverse ruimtes binnen een eenduidige architectuur.

Als de bouwwerkzaamheden volgens planning blijven lopen dan zal het nieuwe hotelcomplex eind 2017 worden opgeleverd!