De Bonte Wever

Het slopen van de voormalige ijsbaan op het terrein van De Bonte Wever in Assen bracht de noodzakelijke ruimte voor het realiseren van de uitbreiding van het bestaande hotel. In het ontwerp is naast de uitbreiding van het bestaande hotel met ruim 80 kamers veel aandacht voor, kwalitatief hoogwaardige, extra voorzieningen. Zo worden onder meer een buffetrestaurant met 1000 zitplaatsen, een a-la-carte restaurant voor 300 personen, een congreszaal met 500 zitplaatsen, uitbreiding van de bestaande horecavoorzieningen en nieuwe vergaderfaciliteiten toegevoegd….

Continue reading